Voedselhygiëne


Drinkwater is in veel landen dikwijls minder betrouwbaar dan je thuis gewend bent. In besmet water kunnen schadelijke protozoën (eencellige organismen), bacteriën en virussen worden aangetroffen. Voor drinkwater vervuild met micro-organismen geldt dat één schadelijk organisme al gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Denk hierbij aan infectieziekten van veelal het maag-/darmkanaal, zoals diarree, buiktyfus, cholera en hepatitis A.